Hårmineralanalys

Allt som sker i kroppen fortgår med hjälp av biokemiska processer på cell- och molekylnivå.

Dessa processer är bland annat beroende av tillräckliga och balanserade halter mineral, vitaminer, enzymer, fettsyror och andra viktiga ämnen.

Dessa ämnen fungerar som budbärare och igångsättare av biokemiska processer, och halterna av och samspelet mellan dem har stor betydelse för vår hälsa. 

Näringsbrist

Dessa näringsämnen får vi i bästa fall i oss via kosten.

Men långt ifrån alla kan, beroende på en mängd faktorer, inte få i oss tillräckliga halter näringsämnen via kosten.

Detta kan leda till näringsbrist och en rad tillstånd och symptom.

Exempel på symtom som kan härleda från näringsbrist:

 • Allergier,
 • Anorexi,
 • Barnlöshet,
 • Depression,
 • Dyslexi,
 • Fibromyalgi,
 • Förstoppning,
 • Försämrad tillväxt,
 • Hjärt- och kärlbesvär,
 • Hudproblem,
 • Huvudvärk och migrän,
 • Håravfall,
 • Irritabilitet,
 • Koncentrationsproblem,
 • Kramper,
 • Ledbesvär,
 • Mag- och tarmproblem,
 • Psykiska problem,
 • Rubbningar i kroppsfunktioner nedsatt rörelseförmåga,
 • Sömnlöshet,
 • Trötthet,
 • Vävnadsskador,
 • Ökad infektionsbenägenhet, försvagat immunförsvar.

Behov av näringstillskott

Många av oss behöver få i oss tillskott av essentiella näringsämnen på annat sätt än via kosten, till exempel via kosttillskott.

Många är medvetna om behovet av näringsämnen och kosttillskott för att hålla oss friska.

De flesta av oss har dock ingen aning om vilka specifika ämnen man har brist på.

Ditt hår innehåller alla mineral som finns i din kropp.

I de flesta fall återspeglar det också hur stor mängd av dessa element som finns i kroppsvävnaden.

Via hårets innehåll kan även eventuell tungmetallbelastning påvisas.

Alla viktiga näringsämnen och toxiska element ackumuleras i håret, och hår har visat sig vara särskilt lämpligt för att undersöka miljöns påverkan på människan.

Vi utsätts för och i många fall ackumulerar ständigt skadliga ämnen som miljögifter, kemikalier, konserveringsmedel och mediciner.

Dessa skadliga toxiner behöver avgiftas från kroppen.

Med hjälp av den totala bilden från hårets innehåll kan vi dessutom förstå grundläggande mönster i din metabolism, hur din ämnesomsättning fungerar:

 • är din ämnesomsättning snabbare eller långsammare?
 • Hur fungerar din sköldkörtel och dina binjurar?

Exempelvis har många fysiska och psykiska problem på grund av att sköldkörteln inte fungerar som den ska till följd av giftiga upplagringar och näringsbrister.

Fattas det näringsämnen kan sköldkörteln inte producera sina hormoner på ett korrekt sätt.

Få hjälp av en hårmineralanalys

Det är nu en hårmineralanalys kan vara till hjälp.

En hårmineralanalys kan dels hjälpa dig förstå din kropps förmåga att sköta och hålla igång dessa tiotusentals biokemiska processer som fortgår varje sekund, dels visa de näringsmönster som just din kropp har.

Hårmineralanalysen kan bland annat visa på avsaknaden av vissa näringsämnen och hjälpa dig förstå varför inte kroppen fungerar som den ska, det vill säga varför dessa biokemiska processer inte utförs korrekt.

Analysen innebär en mätning av halten mineral men också en tolkning av den inbördes balansen mellan olika mineral, metaller med mera.

Alla människor är biokemiskt olika, och med en hårmineralanalys och dess utförliga svar får du bland annat kostrekommendationer och ett anpassat kosttillskottsprogram för just dina unika behov.

I hårmineralanalysens analyssvar får du rekommendationer på vilka vitaminer, mineral, aminosyror, enzymer eller saltsyratillskott du kan behöva.

Det handlar om att analysera, tolka och förstå vilka näringsämnen kroppen saknar för att kunna tillföra dem i så korrekt balans som möjligt. Syftet är att få kroppen att fungera så bra som möjligt för att upprätthålla hälsa och balans.

Följande mineral mäts, var för sig och i inbördes förhållande, i en hårmineralanalys:

 • Kalcium,
 • Magnesium,
 • Natrium,
 • Kalium,
 • Koppar,
 • Zink,
 • Fosfor,
 • Järn,
 • Mangan,
 • Krom,
 • Selen,
 • Bor,
 • Kobolt,
 • Molybden,
 • Svavel.

plus följande spårämnen:

 • Ge, Ba, Bi, Rb, Li, Ni, Pt, TI, V, Sr, Sn, Ti, W, Zr.

samt dessa giftiga ämnen:

 • Uran,
 • Arsenik,
 • Beryllium,
 • Kvicksilver,
 • Kadmium,
 • Bly,
 • Aluminium.

Hårmineralanalys i Sverige och Norge – Trace Elements

Håranalys i Sverige och Norge ombesörjs framför allt av NutriTech som sedan 1990 är representant i Skandinavien för Trace Elements, Inc., Dallas, USA.

Trace Elements är ett internationellt laboratorie- och näringskonsultföretag som förser terapeuter och läkare med högklassiga hårmineralanalyser.

De finns representerade i 46 länder och är idag världsledande inom detta område.

Trace Elements är ett licensierat och certifierat kliniskt laboratorium som underkastas regelbundna inspektioner genom avdelningen för kliniska laboratorier inom hälso- och socialvårdsdepartementet HCFA (the Clinical Laboratory Division of the Health and Human Services).

De använder ICP-masspektrometri för rutinmässig grundämnesanalys, och utför all testning i laboratorierenrumsmiljö med utnyttjande av modernaste apparatur och teknik för mikrovågsnedbrytning och har en högt utbildad och yrkesmedveten medarbetarstab.

Vidare baseras varje patientresultat från Trace Elements på en spårbar standardkurva som bestäms för varje timma av det nationella standard- och teknikinstitutet (NIST), en rigorös kvalitetskontrollvalidering för vart 24:e prov, och resultaten jämförs med ett representativt referensområde som härletts ur liknande analyser från en internationell samling av normala och ”friska” testpersoner.

Trace Elements genomför också rutinmässiga provdelningar och deltar i regelbundna testjämförelseenkäter (TC) tillsammans med fyra andra laboratorier som erbjuder sina tjänster på den internationella marknaden.

Grundaren av Trace Elements, Inc., dr David L. Watts är internationellt ett mycket aktat namn inom näringsforskningen, och anlitas som föredragshållare över hela världen.

Dr Watts har utvecklat metoden med högklassiga hårmineralanalyser och har publicerat mer än 50 vetenskapliga artiklar.

Trace Elements, Inc. har sedan 1984 genomfört och tolkat mer än 2 miljoner hårmineralanalyser.

Läs mer om Trace Elements »

 

Innehåll på hemsidan

Allt innehåll på progesterall.se, inklusive text, bilder och annan grafik är sammanställd i studie- och utbildningssyfte.

Innehållet är tänkt att ge svar på vanliga frågor gällande produkten ProgesterAll, och sammanfattar generell, samlad information samt ger en sammanställning av utvalda forskningsrön.

Innehållet på progesterall.se ska inte på något sätt ersätta professionell medicinsk rådgivning, undersökning, diagnos och/eller behandling/vård av läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Vid misstanke om sjukdom bör du alltid konsultera läkare.

Kakor/cookies

På progesterall.se använder vi kakor/cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.

Genom att klicka på ”JAG ACCEPTERAR”, godkänner du att du förstått villkoren för att använda hemsidan progesterall.se

UA-89319117-1