Diosgenin

Diosgenin är en steroid sapogenin* som hittas i Dioscorea och andra växter.

Det är en fytoöstrogen, eller växtbaserad östrogen som kemiskt kan konverteras till progesteron.

Vid framställningen använder man oftast hydrolysis via syror, starka baser eller saponinenzymer som extraherats ur rotknölarna hos olika Dioscorea-arter vid framställningen.

Diosgenin kan sägas vara en växtbaserad förelöpare till steroida hormoner som kortison, pregnenolon och progesteron.

Diosgenin

Bakgrund till användning av diosgenin

Innan den industriella användningen av diosgenin tog fart användes rotknölar från Dioscorea-växter, bland annat av Chinantec-helare i norra Oaxaca, Mexiko, som abortmedel och för att behandla smärtande leder.

På 1700- och 1800-talet använde örtmedicinare Wild Yam (Dioscorea villosa) för att behandla menstruell kramp och problem relaterade till barnafödande, tillsammans magproblem och hosta.

I slutet av 1930-talet upptäckte forskaren och kemisten Russell Earl Marker (12 mars 1902–3 mars 1995), att roten från vissa Dioscorea-arter innehöll ämnen viktiga för produktion av bioidentiska hormoner.

Han bidrog till att man började framställa semisyntetiskt progesteron från ämnen i mexikansk jamsrot (Cabeza de Negro, Dioscorea mexicana), via en process kallad Marker-degradering.

Russel Marker skapade en metod för att utvinna diosgenin ur jamsrot och på kemisk väg syntetisera det till exakta kopior av progesteron och DHEA med bara fyra kemiska steg.

Marker-degradering

Han upptäckte även senare att Dioscorea composita hade ett mycket högre innehåll av diosgenin än Dioscorea mexicana, och som senare kom att ersätta D. composita i produktionen av hormoner.

Markers arbete revolutionerade tillverkningen av steroidhormoner och ledde senare till det mexikanska företaget Syntex och utvecklingen av ett kombinerat oralt preventivmedel och syntetiskt kortison.

Diosgenin idag

Diosgenin används idag inom läkemedelsframställning för att preparera syntetiska hormoner som progesteron och kortison: diosgenin har dels varit viktig i utvecklingen av preventivmedel, dels utvecklingen av kortisonbehandling av artrit.

Diosgenin har även studerats vad det gäller diabetes-neuropati.

Diosgenin har även studerats för andra sjukdomar, inklusive att kunna hämma spridning av och inducera apoptos i olika cancerceller. (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0020164)

OBS! Växtextrakt från jamssläktet används för att hjälpa kroppens hormonbalans inklusive uppbyggnad av hälsosamma progesteronnivåer. Människan sägs sakna de enzymer som omvandlar diosgenin till progesteron, men 10 000-tals kvinnor (och män) vittnar om goda erfarenheter och stor symptomförbättring med invärtes och utvärtes tillskott av ämnen utvunna ur och syntetiserade från jamssläktet.

*Om Steroida sapogeniner:

  • Steroider är en typ av fetter som kännetecknas av fyra sammankopplade kolväteringar. De har många funktioner i levande organismer. Steroidhormoner är en viktig grupp hormoner, och kolesterol är också en steroid.
  • En sapogenin är den icke-sackarida delen av de naturliga ämnen som kallas saponiner. Saponiner är kemiska substanser från växtriket som utgör en undergrupp av glykosider.

Läs mer om diosgenin och Wild Yam »

Referenser: https://www.progesterall.se/referenser/

Information till användare

Hemsidan progesterall.se tillhandahåller inte individuell rådgivning till dig som använder ProgesterAll / planerar att använda ProgesterAll. Vi ber dig kontakta inköpsstället för frågor och konsultation.

OBS! Detta är en informationssajt. Vi har inte information om var i Sverige (eller Europa) du kan köpa ProgesterAll.

Referenser

Ytterligare referenser till innehållet på progesterall.se hittar du här:

Referenser

Analysera dina hormoner

 

Innehåll på hemsidan

Allt innehåll på progesterall.se, inklusive text, bilder och annan grafik är sammanställd i studie- och utbildningssyfte.

Innehållet är tänkt att ge svar på vanliga frågor gällande produkten ProgesterAll, och sammanfattar generell, samlad information samt ger en sammanställning av utvalda forskningsrön.

Innehållet på progesterall.se ska inte på något sätt ersätta professionell medicinsk rådgivning, undersökning, diagnos och/eller behandling/vård av läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Vid misstanke om sjukdom bör du alltid konsultera läkare.

Kakor/cookies

På progesterall.se använder vi kakor/cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.

Genom att klicka på ”JAG ACCEPTERAR”, godkänner du att du förstått villkoren för att använda hemsidan progesterall.se

UA-89319117-1