Naturliga och Bioidentiska Hormoner

Naturliga hormoner är helt enkelt de hormoner som är naturliga för kroppen.

Naturliga hormoner kan sägas vara de kroppsegna hormoner som kroppen själv tillverkar.

De kan också sägas vara hormonliknande ämnen som kan utvinnas ur vissa växtmaterial, naturliga ämnen, och tillföras kroppen utan biverkningar.

Alla produkter som har ingredienser från djur-, växt- eller mineralriket kan sägas vara naturliga.

Det spelar i det perspektivet ingen roll om substansen är mald, satt i en kapsel och såld över disk, eller om den extraherats i laboratorium, tillverkad av ett läkemedelsföretag och såld via recept.

Exempelvis kan sojaplantan vara en källa till kosttillskott som vissa kvinnor tar för att lindra  symptom under menopaus.

Samtidigt kan soja, tillsammans med jams, användas för att tillverka östrogen i hormonläkemedel.

Så vad ”naturliga” hormoner är kan lämnas öppet för diskussion och tolkning.

Bioidentiska hormoner

Bioidentiska hormoner är till sin molekylstruktur identiska med de hormoner som tillverkas av den egna kroppen, och som ”passar” i kroppens egna cellreceptorer.

Denna bioidentiska form finns inte i naturen, utan utvinns, formas och syntetiseras från växter som jamsrot och soja.

Kroppen kan exempelvis inte skilja på bioidentiska hormoner och de hormoner som en kvinnas äggstockar producerar.

Bioidentiska östrogener är 17 beta-estradiol, estron och estriol. Estradiol är den form som minskar under menopaus.

Bioidentiskt progesteron är helt enkelt progesteron.

Bioidentisk hormonterapi kallas ofta för ”naturlig hormonterapi” då bioidentiska hormoner agerar i kroppen på lika sätt som de hormoner som kroppen själv producerar.

Bioidentiskt östrogen jämfört med konjugerat, syntetiskt östrogen

Tänk på vad ”naturlig” i detta sammanhang innebär:

I Sverige användes tidigare det numera avregistrerade läkemedlet Premarin innehållande konjugerat östrogen i stor utsträckning.

Premarin tillverkades från urin från dräktiga hästston. Hästurin är naturligt, men det östrogen som utvinns från just urin från dräktiga hästston i vissa förskrivna läkemedel är inte bioidentiskt, åtminstonde inte till människans östrogen.

Idag finns läkemedlet Duavive med innehåll av konjugerat östrogen. (läs mer om hur dräktiga ston används för produktion av östrogenpreparat »).

Idag i Sverige förskrivs dock det helsyntetiska läkemedlet Progynon i stor utsträckning, men i USA används fortfarande läkemedel med konjugerat östrogen.

Tekniskt sett kan kroppen alltså inte skilja på bioidentiska hormoner och de hormoner som en kvinnas äggstockar producerar.

I en blodanalys kommer dock den totala estradiolhalten att reflektera både det bioidentiska estradiol som du tagit och det estradiol som kroppen själv producerat.

Men till exempel konjugerat östrogen kommer att metaboliseras till olika former av östrogen som inte kan mätas i standard-labtest.

Bioidentiskt progesteron jämfört med modifierat progesteron

I människans strävan efter medicinska landvinningar och kortsiktiga lösningar har modifieringar av den naturliga progesteronmolekylen lett fram till så kallade syntetiska gestagener, eller progestin.

Dessa idag vanliga progesteronläkemedel är modifieringar av det naturliga gulkroppshormonet progesteron, och har inte identiska effektmekanismer med det kroppsegna progesteronet.

Anledningen är bland annat att rent progesteron inte kan tas upp (absorberas) genom tarmslemhinnan.

Den naturliga progesteronmolekylen skiljer sig från den syntetiska progesteronmolekylen

Studier på dessa syntetiska hormoner har visat på negativa effekter som ökad risk för venös tromboemboli, brist på gynnsam effekt på kranskärlssjukdom samt tidsberoende riskökning för bröstcancer.

Progestin-terapi påverkar inte bara de reproduktiva organen, utan även hjärnan, det kardiovaskulära systemet, immunsystemet och bildandet av blodceller (http://www.theatlantic.com/health/archive/2012/01/how-progestin-a-synthetic-female-hormone-could-affect-the-brain/251299/).

På senare år har man sett att naturligt progesteron och syntetiska progestagener skiljer sig vad gäller biverkningsprofil, särskilt beträffande bröstcancer:

I Frankrike publicerades 2005 en studie med över 80 000 kvinnor. Studien följdes upp tre år senare. Här visade sig bröstcancerrisken öka i gruppen med hormonersättning med syntetiska progestagener redan vid behandlingsstarten, men ingen riskökning sågs med naturligt progesteron och dydrogesteron de första fem åren.

Därefter steg risken något, men hela tiden mindre än för kvinnor som fick syntetiska gestagener. Läs mer här »

Senare har flera studier visat det naturliga progesteronets fördelar jämfört med syntetiska gestagener, särskilt i kombination med transdermalt bioidentiskt östrogen.

I Tyskland har man sett att det naturliga progesteronet ger den lägsta risken för bröstcancer samt ingen ökning av trombos och stroke, och ett visst skydd för hjärt-kärlhändelser.

Om naturligt gulkroppshormon skall användas måste det ske genom att applicera en progesterongel på huden.

Läs mer

Information till användare

Hemsidan progesterall.se tillhandahåller inte individuell rådgivning till dig som använder ProgesterAll / planerar att använda ProgesterAll. Vi ber dig kontakta inköpsstället för frågor och konsultation.

OBS! Detta är en informationssajt. Vi har inte information om var i Sverige (eller Europa) du kan köpa ProgesterAll.

Referenser

Ytterligare referenser till innehållet på progesterall.se hittar du här:

Referenser

Analysera dina hormoner

 

Innehåll på hemsidan

Allt innehåll på progesterall.se, inklusive text, bilder och annan grafik är sammanställd i studie- och utbildningssyfte.

Innehållet är tänkt att ge svar på vanliga frågor gällande produkten ProgesterAll, och sammanfattar generell, samlad information samt ger en sammanställning av utvalda forskningsrön.

Innehållet på progesterall.se ska inte på något sätt ersätta professionell medicinsk rådgivning, undersökning, diagnos och/eller behandling/vård av läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Vid misstanke om sjukdom bör du alltid konsultera läkare.

Kakor/cookies

På progesterall.se använder vi kakor/cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.

Genom att klicka på ”JAG ACCEPTERAR”, godkänner du att du förstått villkoren för att använda hemsidan progesterall.se

UA-89319117-1